BI en Rapportages

Totaaloverzicht in bedrijfsvoering

Voor goede beslissingen is een duidelijk beeld nodig van uw onderneming en zijn prestaties. Met onze rapportagemodellen legt u dwarsverbanden en beslissingen op basis van zakelijke gegevens.

Strategische rapportage

Voor de strategische rapportage wordt bedrijfsdata verzameld tot op het hoogste niveau. Aan de hand van de gegevens kan bestuur of directie meetbare doelen formuleren, implementeren of evalueren, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • winst
  • concurrentie
  • innovatie
  • productiviteit
  • en duurzaamheid

Na enige tijd is waarneembaar of de doelen zijn gehaald.

Tactische rapportage

Voor de tactische rapportage worden middelen of wegen geformuleerd om op korte termijn doelen te bereiken. Het zijn concrete doelen met een duidelijke tijdslimiet. Wekelijks of maandelijks laat het tactisch rapport zien wat, wanneer en hoe het doel is bereikt. Ook toont het tactisch rapport de status van een doel op specifiek niveau, zoals een project of een afdeling. Met name verantwoordelijke managers zijn met tactische rapportages zeer geholpen.

Operationele rapportage

Operationele rapporten zijn een uitkomst voor operationele managers. Ze geven inzicht in de dagelijks activiteiten, zoals het voorraadniveau of het aantal leveringen. De rapporten zijn doorgaans gedetailleerd. Zo kunt u bijvoorbeeld per product of per klant het aantal openstaande orders zien. Met de gegevens heeft u inzicht in taken, middelen, grondstoffen, geld en mankracht.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek over een rapportagemodel binnen uw organisatie